Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bái tổ chức Chương trình văn hóa dân tộc Thái ở Mường Lò tại Hà Nội

18:45 | 16/09/2018 511 lượt xem