Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bình: 32 chỉ tiêu KT - XH năm 2019 hoàn thành trước 1 tháng

17:58 | 01/01/2020 118 lượt xem