Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bình gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện

21:08 | 21/06/2019 89 lượt xem