Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thông tin liên hệ

Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái

Địa chỉ: Số 1-Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (0216) 3852491

Fax: (0216)3853491

Email: [email protected]

  BAN GIÁM ĐỐC

  1.Giám đốc phụ trách – Tổng biên tập

  Nguyễn Thanh Thuỷ

  ĐT: 

  DĐ:

  2.Phó giám đốc – Phó tổng biên tập

  Nguyễn Tiến Tuấn

  ĐT:

  DĐ:

  Đặng Đức Huy

  ĐT:   DĐ:

 

  CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

  1.Phòng Tổ chức Hành chính

   - Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Toàn

ĐT: (0216)3.855.795

DĐ: 0915.515.122

   + Phó trưởng phòng: Bùi Kiều Anh

 

DĐ: 0949.873.868

   + Phụ trách kế toán: Bùi Thị Thanh Hương

 

DĐ: 0982.695.557

   2. Phòng Dịch vụ quảng cáo

  ĐT: (0216)3.855.631

  + Trưởng phòng: Lê Quang Dũng

 

DĐ: 0982.555.808

  + Phó trưởng phòng: Phạm Học Hải

 

DĐ: 0913.597.008

  3.Phòng Biên tập Phát thanh Truyền hình

  - Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Hương Giang

ĐT: (0216)3.854.694

DĐ: 0914.386.447

  

 

 

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Huyền

 

DĐ: 0904.050.646

  + Phó trưởng phòng: Hà Kim Thoa

 

DĐ: 0915.370.258

  4.Phòng Thời sự

  Trưởng phòng: Đỗ Phương Lan

     DĐ: 0912.324.935

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam

 

DĐ: 0912.299.775

  5.Phòng Văn nghệ

  - Trưởng phòng: Đỗ Thanh Tửu

 

DĐ: 0912.510.369

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thắng

 

DĐ: 0912.299.235

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuần

 

DĐ: 0912.444.887

  6.Phòng Thông tin điện tử

  - Trưởng phòng : Trần Kim Lập

 

DĐ: 0912.032.956

  - Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

 

DĐ: 0912.851.797

  - Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hải

  DĐ: 0912.134.771

  - Bộ phận sản xuất chương trình truyền hình

ĐT: (0216)3.855.794

 

  - Bộ phận sản xuất chương trình phát thanh

ĐT: (0216)3.855.635

 

  - Quản trị Web và server ĐT: (0216)3.561.000  

  7. Phòng Kỹ thuật công nghệ

  - Trưởng phòng: Nguyễn Minh Toàn

 

DĐ: 0912915677

  - Phó trưởng phòng: Đặng Ngọc Yến

 

DĐ: 0914.532.045

  - Trung tâm KT phát sóng PT-TH

ĐT: (0216)3.555.174

 

 8. Phòng Dân Tộc

   

  - Trưởng phòng: Dương Thị Tình

 

DĐ: 0914.431.507

 9. Phòng Chuyên đề

 

 

 - Trưởng phòng: Hồ Công Thanh

 

DĐ: 0912.178.905

 + Phó trưởng phòng: Hoàng Mạnh Hà

 

DĐ: 0945.517.282