QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Thông tin liên hệ

Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái

Địa chỉ: Số 1-Đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: (0216) 3852491

Fax: (0216)3853491

Email: [email protected]

  BAN GIÁM ĐỐC

  1.Giám đốc phụ trách – Tổng biên tập

  Nguyễn Thanh Thuỷ

  ĐT: 

  DĐ:

  2.Phó giám đốc – Phó tổng biên tập

  Nguyễn Tiến Tuấn

  ĐT:

  DĐ:

  Đặng Đức Huy

  ĐT:   DĐ:

 

  CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

  1.Phòng Tổ chức Hành chính

   - Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Toàn

ĐT: (0216)3.855.795

DĐ: 0915.515.122

   + Phó trưởng phòng: Bùi Kiều Anh

 

DĐ: 0949.873.868

   + Phụ trách kế toán: Bùi Thị Thanh Hương

 

DĐ: 0982.695.557

   2. Phòng Dịch vụ quảng cáo

  ĐT: (0216)3.855.631

  + Trưởng phòng: Lê Quang Dũng

 

DĐ: 0982.555.808

  + Phó trưởng phòng: Phạm Học Hải

 

DĐ: 0913.597.008

  3.Phòng Biên tập Phát thanh Truyền hình

  - Phó trưởng phòng phụ trách: Nguyễn Hương Giang

ĐT: (0216)3.854.694

DĐ: 0914.386.447

  

 

 

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Minh Huyền

 

DĐ: 0904.050.646

  + Phó trưởng phòng: Hà Kim Thoa

 

DĐ: 0915.370.258

  4.Phòng Thời sự

  Trưởng phòng: Đỗ Phương Lan

     DĐ: 0912.324.935

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam

 

DĐ: 0912.299.775

  5.Phòng Văn nghệ

  - Trưởng phòng: Đỗ Thanh Tửu

 

DĐ: 0912.510.369

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thắng

 

DĐ: 0912.299.235

  + Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuần

 

DĐ: 0912.444.887

  6.Phòng Thông tin điện tử

  - Trưởng phòng : Trần Kim Lập

 

DĐ: 0912.032.956

  - Phó trưởng phòng: Nguyễn Anh Tuấn

 

DĐ: 0912.851.797

  - Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hải

  DĐ: 0912.134.771

  - Bộ phận sản xuất chương trình truyền hình

ĐT: (0216)3.855.794

 

  - Bộ phận sản xuất chương trình phát thanh

ĐT: (0216)3.855.635

 

  - Quản trị Web và server ĐT: (0216)3.561.000  

  7. Phòng Kỹ thuật công nghệ

  - Trưởng phòng: Nguyễn Minh Toàn

 

DĐ: 0912915677

  - Phó trưởng phòng: Đặng Ngọc Yến

 

DĐ: 0914.532.045

  - Trung tâm KT phát sóng PT-TH

ĐT: (0216)3.555.174

 

 8. Phòng Dân Tộc

   

  - Trưởng phòng: Dương Thị Tình

 

DĐ: 0914.431.507

 9. Phòng Chuyên đề

 

 

 - Trưởng phòng: Hồ Công Thanh

 

DĐ: 0912.178.905

 + Phó trưởng phòng: Hoàng Mạnh Hà

 

DĐ: 0945.517.282