QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Lời ca dâng Bác 32:14 Lời ca dâng Bác 10:05 | 16/05/2014
Tiếng hát Anh Tuấn 18:35 Tiếng hát Anh Tuấn 09:30 | 12/04/2014
Về thăm Ngòi Tu 33:23 Về thăm Ngòi Tu 11:09 | 05/04/2014
Mùa xuân Yên Bái 00:00 Mùa xuân Yên Bái 17:49 | 04/02/2014