Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Em hỏi anh đi đâu 6:23 Em hỏi anh đi đâu 15:55 | 19/09/2011
Chúc mừng năm mới 7:00 Chúc mừng năm mới 15:51 | 19/09/2011
Bài ca cây chè 6:13 Bài ca cây chè 15:48 | 19/09/2011