Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Họa mi phố núi 17:32 Họa mi phố núi 16:38 | 06/03/2015
Khúc hát quê hương 31:10 Khúc hát quê hương 14:39 | 25/02/2015
Giai điệu mùa xuân 00:00 Giai điệu mùa xuân 09:45 | 25/02/2015
Mái ấm hi vọng 11:22 Mái ấm hi vọng 11:02 | 22/01/2015