Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.
Lời ca dâng Bác 32:14 Lời ca dâng Bác 10:05 | 16/05/2014
Tiếng hát Anh Tuấn 18:35 Tiếng hát Anh Tuấn 09:30 | 12/04/2014
Về thăm Ngòi Tu 33:23 Về thăm Ngòi Tu 11:09 | 05/04/2014