QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Sắc màu tình yêu 30:54 Sắc màu tình yêu 20:00 | 10/02/2016
Ca nhạc thiếu nhi 32:28 Ca nhạc thiếu nhi 20:00 | 09/02/2016