QUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025
Yên Bái của tôi 00:00 Yên Bái của tôi 13:43 | 02/10/2015
Mơ ước tuổi thơ 15:19 Mơ ước tuổi thơ 10:36 | 19/08/2015
Thôn trang ngày mới 17:23 Thôn trang ngày mới 09:40 | 19/08/2015
Những khúc ca xanh 32:14 Những khúc ca xanh 14:04 | 28/07/2015